Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків у разі перевезення здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 733 «Про затвердження порядку та правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків у разі перевезення небезпечних вантажів» від 01.06.2002 р. Страхувальником може бути суб’єкт перевезення небезпечних вантажів:

  • відправник небезпечного вантажу — вказана в документах на перевезення юридична (резидент/нерезидент) або фізична (громадянин України, іноземець, особа без громадянства) особа, яка готує та подає вантаж для перевезення;
  • перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент/нерезидент) або фізична (громадянин України, іноземець, особа без громадянства) особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;
  • одержувач небезпечного вантажу — вказана в документах на перевезення юридична (резидент/нерезидент) або фізична (громадянин України, іноземець, особа без громадянства) особа, яка отримує небезпечний вантаж від перевізника.

Страховий випадок — будь-яка подія, що сталася під час перевезення небезпечних вантажів, унаслідок якої було завдано шкоди життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб, а також зобов’язання страхувальника, яке виникає в результаті події щодо відшкодування такої шкоди.

Відповідальність страхувальника розпочинається з початком діяльності суб’єкта перевезення, пов’язаної з перевезенням небезпечного вантажу від місця його виготовлення до місця призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, з прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення, та закінчується після завершення процесу перевезення.

Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу, як це визначено законодавством України, у таких розмірах:

Клас небезпечного вантажу 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 110 70 100 70 70 120 80 100 60

Страховий тариф  визначається Постановою № 733 від 01.06.2002 р. і залежить від класу небезпечного вантажу та транспорту, яким перевозиться вантаж.