Добровільні види страхування

АВ 521051 (25.02.2010 — безстрокова) Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту) рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521040 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521039 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521041 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування медичних витрат рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521055 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521053 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту, (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521036 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521038 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521049 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521037 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521050 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування від нещасних випадків рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521045 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування від нещасних випадків рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521056 (25.02.2010 — безстрокова)Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) рішення №237-пл від 01.02.2010

Обов’язкові види страхування

АВ 520638 (25.02.2010 — безстрокова)Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) рішення №304-лр від 11.02.2010

АВ 569234 (30.12.2010 — безстрокова)Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів рішення №3791-лр від 27.12.2010

АВ 521042 (01.02.2010 — безстрокова)Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів рішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521047 (01.02.2010 — безстрокова)Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характерурішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521046 (01.02.2010 — безстрокова)Обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інцидентурішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521043 (01.02.2010 — безстрокова)Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспортірішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521052 (01.02.2010 — безстрокова)Обов’язкове медичне страхуваннярішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 521048 (01.02.2010 — безстрокова)Обов’язкове страхування спортсменів вищих категорійрішення №237-пл від 01.02.2010

АВ 594291 (19.01.2012 — безстрокова)Обов’язкове страхування спортсменів вищих категорійрішення №237-пл від 12.01.2012

РК 3055 (06.07.2017 — безстрокова)На провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріусарішення від 06.07.2017

Изображение
52051
521040