Порядок розгляду АТ «ПРОСТО-страхування»  звернень споживачів фінансових послуг

Споживачі фінансових послуг мають можливість звернутись безпосередньо до АТ «ПРОСТО-страхування» для досудового розгляду заяв, зауважень, пропозицій та скарг, врегулювання спірних питань, які  приймаються, відповідно:

  • на електронну адресу office@pro100.ua, auto@pro100.ua,
  • в письмовому вигляду  за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10. 
  • за телефонами: +380 (44) 206-28-85; цілодобовий контакт центр: 0 800 503 236,  медасистанс: 0 800 50 32 34.

Розгляд відбувається в порядку встановленому чинним законодавством України. 

У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань, кожен споживач фінансових послуг АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» може звернутись до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання  ринків фінансових послуг: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, (посилання на Розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection .)

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601 

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

Телефон: 0 800 505 240 

Споживач фінансових послуг може звернутись до судових органів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» відповідно до законодавства України та Правил страхування формує страхові резерви у обсязі, достатньому для здійснення майбутніх страхових виплат, та забезпечує дотримання належного рівня платоспроможності.

  •