01.10.2022

Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування» (надалі – Замовник) оголошує конкурс (надалі – Конкурс) з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національного банку України та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Замовника, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основні відомості про Замовника

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування»
Скорочене найменування АТ «ПРОСТО-страхування»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 24745673
Дата та орган державної реєстрації 02.04.1997р. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Герцена, буд. 10
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство 02.04.1997р., 1 074 120 0000 000867 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Основні види діяльності 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Кількість ліцензій 23
Кількість філій (відокремлених підрозділів) 13
Кількість дочірних компаній 0

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктами аудиторської діяльності, які відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відповідають наступним вимогам:

 • можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Дати та строки:

 • Період, що перевіряється - 01.01.2021 -31.12.2021
 • Термін надання аудиторських висновків - 20.04.2022
 • Дата оголошення конкурсу – 10.01.2022
 • Період приймання пропозицій – 10.01.2022 - 16.01.2022

Для участі в конкурсі подаються наступні документи:

 • комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;
 • Свідоцтво на аудиторську діяльність, виданого Аудиторською палатою України;
 • Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • сертифікат(ів) аудитора (ів), який безпосередньо братиме(уть) участь в проведенні аудиторської перевірки та підписує(ють) аудиторський звіт;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 18 січня 2022 року.
 
Конкурсні пропозиції з додатками слід надсилати лише в електронному вигляді (скан.копії оригіналів документів з підписом відповідальної особи).

Конкурсні пропозиції приймаються на електронну адресу valentg@pro100.ua. У рубриці «Тема» електронного листа прохання вказати «Конкурс на аудиторські послуги». Консультації з проводу пропозиції надаються лише електронною поштою.